Condicions i cląusules

Per als propņsits d'este document Spain Houses estarą serą l'Arrendador. Este cląusules no són d'un contracte de lloguer de vivenda habitual sinó d'ocupació turķstica, i per tant de diferent de la vivenda habitual. En cap cas es podrą prolongar l'estada sense l'autorització prčvia per escrit de l'arrendador.

L'arrendatari
Les Persones, Gents o organització que acorden amb l'Arrendador l'arrendament d'un de les seues casa de vacacions.

Reservant
La confirmació ha de ser per escrit, pel fax, correu electrņnic o carta. L'arrendador informarą de la recepció del pagament anticipat per e-mail. L'enviament per escrit (e-mail, fax, carta, ...) per a la reserva d'una casa de vacacions per part de l'arrendatari assumirą el coneixement d'estes cląusules per part d'este.

El Contracte
L'acord entre l'Arrendador i l'arrendatari respecte d'una reserva implicarą un contracte amb estes cląusules.

El Pagament Anticipat
Esta és una quantitat no reembossable de la propietat. . En cas de la cancel·lació no hi haurą cap reintegrament.

El depņsit
Com a procediment normal, prčvia ocupació de la casa de vacacions, serą necessari pagar la quantitat de 200 euros que serą un depņsit reembossable al final del lloguer si la casa es torna en les mateixes condicions en quč es va entregar.

El pagament
El pagament es farą en efectiu o transferčncia bancąria en qualsevol moneda. El pagament de comissions i gastos derivats de la transferčncia bancąria serą per compte de l'arrendatari. L'arrendador no accepta les targetes de crčdit.

Els ocupants
El nombre d'ocupants no hauran de ser més dels indicats en la reserva. Si s'observara un nombre més gran de persones es donarą per cancel·lat l'arrendament i s'invitarą als inquilins a abandonar la casa sense cap tipus de preavķs ni compensació o indemnització.

Entrada-eixida
La casa podrą ser ocupada a partir de la 17:00 hora del dia d'arribada i hauran d'estar lliures el dia d'eixida a les 10:00 del matķ.

L'arrendador no es fa responsable de l'equipatge, objectes personals personals o valors dels clients.

El mer fet de llogar una casa portarą implķcit que l'arrendatari coneix estą cląusules i les entén.

Ambdós parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als tribunals corresponents a la casa arrendada.

 
   
 

Lloguer a Xaló